Căn hộ tầng mái

Penhouse – Căn hộ tầng mái. Căn hộ tầng cao nhất dự án Monarchy Đà Nẵng